Lịch phụng vụ tháng 3 2019

206

03 CN VIII TN

 


06 Thứ tư. Lễ Tro. Thánh lễ 5g00 và 18g00. Giữ chay, kiêng thịt.


10 CN I Mùa Chay.

 


17 CN II Mùa Chay.

 

19 Thứ ba. Kính thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria. Lễ trọng. Bổn mạng Khu giáo Giuse và Cha Sở. Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ đông đủ để cầu nguyện cho Cha Sở và giáo khu Giuse.


24 CN III Mùa Chay.

 


25 Thứ hai. Lễ Truyền Tin. Lễ trọng.

 

3+