Các tân linh mục Dòng Tên Việt Nam về dâng lễ tạ ơn tại giáo xứ Thiên Thần

954

Đây là một ân huệ lớn lao mà qua các tân linh mục Thiên Chúa muốn trao ban cho những người con của Chúa ở giáo xứ Thiên Thần. Là ân huệ lớn lao vì đây là nơi đầu tiên quý tân chức dâng lễ tạ ơn tại các giáo xứ mà Dòng Tên được giao nhiệm vụ coi sóc.

Thánh lễ được diễn ra lúc 18 giờ 15 phút ngày 25 tháng 8 năm 2017 vơí sự tham dự của quý cha trong Tỉnh Dòng Tên Việt Nam.

Kính chúc quý cha tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần trong sứ mạng mục tử của đời linh mục.

0