Nén bạc Chúa trao

216

Thánh hóa công ăn việc làm, chính là mặc cho nó một ý nghĩa, đó là “làm việc để phục vụ”. Phục vụ mình, phục vụ gia đình và nhất là phục vụ tha nhân.

  1. Thiên Chúa hằng làm việc, nên chúng ta cũng làm việc. Việc làm để nâng cao giá trị con người, để kiếm sống và cộng tác vào công trình của Thiên Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói: “Cho đến nay, Cha Tôi vẫn làm việc, thì Tôi cũng làm việc” (Ga 5,17). Thật vậy, Thiên Chúa đã làm việc trong sáu ngày để tạo dựng nên vũ trụ. Và Ngài vẫn còn làm việc để duy trì công trình tạo dựng vĩ đại của Ngài. Vì thế mà chim trời vẫn líu lo ca hót, cá biển vẫn tung tăng bơi lội, hoa đồng nội vẫn tươi nở và tỏa hương thơm ngát, mặt trời vẫn mọc lên cho đồng lúa chín vàng rực rỡ, sóng biển vẫn ầm ầm vỗ vào bờ cát, và con người vẫn sống vui tươi trong hạnh phúc.

Ðức Giêsu cũng làm việc: Ngài đi khắp nơi rao giảng về vương quốc công bình và tình thương. Ngài làm các dấu lạ, chữa các tật bệnh hồn xác cho con người.

  1. Việc nào cũng có ích lợi, nếu việc ấy được làm vì lòng mến với Thiên Chúa và với tha nhân (trong đó có chính mình)

Thực vậy, những nén bạc là những tài năng, những đức tính, những giá trị hiện có nơi mỗi con người. Kẻ nhiều, người ít. Không ai giống ai. Đó có thể là trình độ trí thức, khả năng sức khỏe, tài khéo khôn ngoan, sự thông cảm, hiểu biết… Thế nhưng, quan trọng hơn vẫn là những ơn huệ của Chúa Thánh Thần, như: đức tin, đức cậy, đức mến…

**Trong ngày đầu năm mới, chúng ta xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm của chúng ta. Chúng ta cầu xin cho mưa thuận gió hòa, cho có những điều kiện thuận lợi, cho mỗi người có việc làm thích hợp, đem lại nhiều hiệu quả tốt đẹp, giúp mỗi người sống xứng đáng phẩm giá con người.

0