Lịch phụng vụ tháng 2 2019

201

-Ngày 02/02/2019: Thứ bẩy. Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Lễ nến. Thánh lễ lúc 6g00, xin đem trẻ em đến để cha chúc lành và nến để làm phép.

– Ngày 03/02/2019: CN IVTN.

– Ngày 04/02/2019: Thứ hai. THÁNH LỄ TẠ ƠN CUỐI NĂM lúc 21g00.

– Ngày 05/02/2019:  Thứ ba. MỒNG MỘT TẾT KỶ HỢI. THÁNH LỄ CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI lúc 6g00.

– Ngày 06/02/2019: Thứ tư. MỒNG HAI TẾT. THÁNH LỄ KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ lúc 6g00 tại nhà AN BÌNH.

– Ngày 07/02/2019: Thứ năm. MỒNG BA TẾT. THÁNH LỄ CẦU CHO CÔNG ĂN VIỆC LÀM lúc 6g00.

– Ngày 10/02/2019: CN V TN.

– Ngày 17/02/2019: CN VI TN.

– Ngày 24/02/2019: CN VII TN

0