Ngày 10/02/2019. Chúa Nhật 5 TN C. Luca 5,1-11

80

Sứ điệp của bài Tin Mừng.

Câu truyện Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giê su gọi những môn đệ đầu tiên.Chúa gọi ông Phêrô và các bạn ông, chúng ta nhận ra tất cả những điểm nói về ơn gọi. Chúa gọi họ ngay trong hoàn cảnh sống và nghề nghiệp của họ, để họ khởi đi từ cuộc sống bình thường mà tiến đến mục đích cao cả, từ những  kẻ lưới cá thành những kẻ lưới các linh hồn. Như thế, ơn gọi bao giờ cũng nhằm mục đích giúp chúng ta được thăng tiến. Chúa gọi một thanh niên làm linh mục, tu sĩ hay một thiếu nữ làm nữ tu là để họ biến đổi mình thành khí cụ đặc biệt để Người sử dụng cho việc phục vụ tha nhân và Giáo Hội. Chúa gọi một chàng trai và một cô cô gái vào đời sống hôn nhân là để họ xây dựng một tế bào lành mạnh của xã hội và Giáo Hội, đồng thời để hai người giúp nhau trở nên người hoàn hảo hơn. Do đó, chúng ta hãy hiểu ơn gọi theo ý nghĩa phổ quát, áp dụng cho mọi người, mọi thời. Người được gọi sống đời sống thánh hiến, kẻ được gọi sống bậc vợ chồng, người khác được gọi sống độc thân giữa đời. Nhưng tất cả đều được Chúa mời gọi để trước hết giúp cho bản thân được thăng tiến, sau là để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Nói tóm lại, ơn gọi là Lời Chúa mời gọi chúng ta nên thánh giữa đời và trong chính hoàn cảnh sống của chúng ta.

Sống sứ điệp Tin Mừng.

Chúng ta lấy ngay tấm gương của ông Phê rô để rút ra bài học sống sứ điệp Tin Mừng hôm nay. Trước hết, ông Phêrô mở lòng đón tiếp Chúa bằng cách quảng đại để Chúa mượn thuyền làm giảng đài. Sau khi nghe Chúa giảng, ông “ vâng lời Thầy ”  đưa thuyền đi lưới cá. Qua mẻ cá lạ, ông nhận ra Chúa là Đấng nào, còn ông chỉ là “ kẻ tội lỗi ”. Sau cùng, khi Chúa gọi ông “ từ nay anh sẽ là kẻ thu phục người ta ”, thì ông mau mắn “ bỏ hết mọi sự mà theo Người ”. Chúng ta xác tín cuộc đời mình là để đáp lại lời gọi của Chúa, cố gắng chu toàn bổn phận trong hoàn cảnh chúng ta đang sống và tin có Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta. Lời Chúa bảo “ đừng sợ “ là sức mạnh giúp ta thắng vượt mọi khó khăn trong bậc sống của chúng ta.

Lm. Dominic. TTL.

0