Ngày 17/02/2019. Chúa nhật 6TNC. Luca 6,17.20-26.

88

Sứ điệp của bài Tin Mừng.

Bài giảng các Mối phúc trong sách Tin Mừng Luca hơi khác với bài giảng trong Matthêu. Luca chỉ có bốn mối Phúc và thêm vào là bốn mối Họa. Thánh sử bỏ bớt đi nhugn74 yếu tố hoàn toàn Do thái để nhắm vào khối độ giả thuộc dân ngoại. Ngài chỉ giu64 lại bốn Mối Phúc cốt ý mô tả dung mạo người môn đệ chân chính của Chúa Kitô. Đồng thời ngài thêm vào bốn Mối Họa, không phải là những lời nguyền rủa, nhưng là để làm nổi bật lên bốn Mối Phúc vừa kể. Tóm lại, chúng ta có thể coi bốn Mối Phúc là những lời hứa và những đòi hỏi Chúa gửi tới những ai muốn làm môn đệ Người, còn bôn Mối Họa chính là những lời Người trăn trở kêu gọi người ta hãy từ bỏ những nguy hiểm đó mà sám hối quay về đi theo đường lối Chúa.. .

Sống Sứ điệp Tin Mừng.

Các Mối phúc  được Tin Mừng Lu-ca trình bày dựa trên căn bản thực tế cuộc sống con người nói chung và Ki-tô hữu nói riêng.  Từ chính hoàn cảnh sống của Ki-tô hữu, nhất là trong nghèo đói, đau khổ và bị thiệt thòi vì làm môn đệ Chúa, chúng ta được Chúa mời gọi hãy đặt Người vào trung tâm cuộc đời mình, để hướng đời mình theo đường lối của Tin Mừng.  Chính hoàn cảnh đáng thương sẽ giúp chúng ta hết lòng tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa, đồng thời khích lệ chúng ta biết mở lòng yêu thương giúp đỡ những anh chị em đang chịu thiếu thốn hoặc đau khổ.  Bài giảng của Chúa Giê-su về các Mối phúc mở ra cho chúng ta một đời sống mới:  đời sống của những người bước đi theo vết chân Người.  Xưa “Chúa Giê-su ngước mắt nhìn các môn đệ” và giảng Lề Luật Mới.  Nay Chúa nhìn chúng ta và gọi chúng ta làm môn đệ.  Chắc chắn chúng ta sẽ đáp lời gọi của Người chứ!

0