Ngày 03/02/2019, Chúa nhật 4 TN C. Luca 4,21-30

115

Sứ điệp cùa bài Tin Mừng.

Rao giảng Tin Mừng cứu độ là sứ vụ của Chúa Giêsu, còn đón nhận Tin Mừng là việc đáp trả của chúng ta. Chúa Giêsu trở về Na-da-rét với tính cách Đấng cứu độ, nhưng Người bị dân chúng xua đuổi và thậm chí họ còn muốn giết chết Người nữa. Kinh nghiệm cay đắng này nói lên hình ảnh Đấng rao giảng Tin Mừng luôn trung thành trong sứ vụ trước mọi khó khăn, đồng thời cũng mời gọi chúng ta hãy có tư thế xứng đáng để đón nhận Tin Mừng . . .

Sống sứ điệp Tin Mừng.

Chúa Giê su vẫn tiếp tục sứ vụ rao giảng qua Giáo Hội. Mỗi Thánh lễ phải là một buổi chúng ta lắng nghe Chúa Giê su giảng dạy Tin Mừng cứu độ. Lời Chúa trong mỗi thánh lễ là thần lương nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta trong ngày hoặc trong tuần. Thêm vào những bài đọc Sách Thánh, chúng ta còn được nghe chia sẻ Lời Chúa. Giáo Hội sơ khai đã coi việc lắng nghe Lời Chúa và việc “ bẻ bánh” ngang hàng với nhau. Vây chúng ta hãy khiêm tốn xét lại việc tham dự Thánh lễ và việc lắng nghe Lời chúa, để chúng ta khỏi đi vào vết chân của dân làng Na-da-rét là muốn xô chúa ra khỏi tâm hồn chúng ta.

Lm. Dominic.TTL.

0