Chúa Nhật ngày 09-01-2022: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Giáo xứ thay mặt Giáo Phận Chầu Thánh Thể với sự tham gia của Giáo khu An-tôn, Nhóm Gia Trưởng, Nhóm Hiền Mẫu, Giáo Khu Ki-tô Vua, Nhóm Giáo Lý Viên, Các Chú Ứng Sinh, Quý Soeur Đa-minh, Nhóm cầu Nguyện, Giáo Khu Giu-se, Giáo Khu Phao-Lô và Cộng Đoàn.

Tải về tất cả hình gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14+