THÔNG BÁO
Chúa Nhật ngày 09/01/2022, Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Giáo Xứ Thiên Thần Chầu Lượt Thay Giáo Phận.
Các giờ chầu được phân chia như sau:
– Từ 07g15 đến 08g00: Giáo Khu An-tôn.
– Từ 08g00 -09g00 : Nhóm Gia Trưởng, Hiền Mẫu.
– Từ 09g00-10g00: Giáo Khu Ki-tô Vua.
– Từ 10g00-11g15: Thánh Lễ .
– Từ 11g15-12g00: Nhóm Giáo Lý Viên.
– Từ 12g00-13g00: Các Chú Ứng Sinh.
– Từ 13g00-14g00: Quý Soeur Đa-minh.
– Từ 14g00- 15g00: Nhóm cầu Nguyện.
– Từ 15g- 16g00 : Giáo Khu Giu-se.
– Từ 16g00- 17g00: Giáo Khu Phao-Lô.
– Từ 17g00- 18g00: Chầu Chung cộng đoàn HĐMV phụ trách.
– Từ 18g00: Thánh Lễ.
Xin mời cộng đoàn tham dự các giờ chầu theo khu , theo nhóm của mình.
Xin cám ơn cộng đoàn.

 

0