Thông Báo Giờ Lễ từ ngày 06/10/2021

83

Kính thưa Cộng đoàn,

Theo thông báo hướng dẫn của Toà Tổng Giám Mục về việc trở lại sinh hoạt mục vụ tại các Giáo xứ, Văn phòng Giáo xứ xin thông báo lịch lễ trong tuần như sau:

 • THỨ BẢY:
  – 18h00 Nguyện kinh
  – 18h15 Thánh lễ
 • CHÚA NHẬT:
  • Lễ I:
   – 6h00 Nguyện kinh
   – 6h15 Thánh lễ
  • Lễ II:
   – 10h00 Nguyện kinh
   – 10h15 Thánh lễ
  • Lễ III:
   – 18h00 Nguyện kinh
   – 18h15 Thánh lễ
 • NGÀY THƯỜNG:
  -18h00 Nguyện kinh
  -18h15 Thánh lễ

Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Theo hướng dẫn của Toà Tổng Giám mục, số lượng người tham dự cử hành phụng vụ “tối đa 60 người nếu đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và phải thực hiện nghiêm việc khử khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách”. Văn phòng Giáo xứ đề nghị mọi người tuân thủ thực hiện những hướng dẫn này.

 

Cha Chánh Xứ,
Giuse Ngô Viết Tấn, S.J., đã duyệt.

 

THÔNG BÁO GIỜ LỄ

1+