Cha Khang lên đường đi tuyến đầu phục vụ bệnh nhân Covid

54

Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam :

“Làm việc trong Ban giám đốc Nhà ứng sinh mấy năm nay tại Sài Gòn, Cha Khang luôn thao thức về tiếng gọi phục vụ mà Chúa hằng nung nấu tâm hồn, và lắng nghe tiếng cầu cứu mà người dân vang lên suốt những tháng ngày qua trong đại dịch Covid. Cùng với nhiều anh em trong Dòng viết đơn xin đi tuyến đầu để phục vụ đồng bào, hôm qua Cha may mắn được dịp thực hiện niềm khao khát ấy.” …

xin xem tiếp nơi đây https://www.facebook.com/nhaungsinhdongten/photos/a.2118535155068321/2941548992766929/

0