Giáo xứ Thiên Thần, giáo khu Anton xin thông báo :

Cụ Bà Maria Lê Thị Phong An, sinh năm 1938, đã được Chúa thương gọi về lúc 15h40 ngày 18/02/2021.

Kính mời quý ông bà, anh chị cầu nguyện và phân ưu cùng tang quyến.

0