Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h30 ngày 24/01/2021, Cha Sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:
M.Madalêna Nguyễn Hà Giang
Maria Võ Lê Thùy Trâm
Phaolô Trần Quốc Vy Minh
Giáo xứ chúc mừng các gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

Tải về tất cả hình gốc

9+