Giáo xứ Thiên Thần xin thông báo :
Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Dật, sinh năm 1934, là mẹ của bà Maria Ngô Thị Vân (phó giáo khu Kitô Vua), đã được Chúa thương gọi về lúc 19h30 ngày 17/01/2021.
Kính mời quý ông bà, anh chị cầu nguyện và phân ưu cùng tang quyến.

0