Chúa Nhật ngày 10-01-2021: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Giáo xứ thay mặt Giáo Phận Chầu Thánh Thể với sự tham gia của Nhóm Thiếu Nhi, Nhóm Giáo Lý Viên, Nhóm Gia Trưởng, Nhóm Hiền Mẫu, Nhóm Cầu Nguyện, Các Ứng Sinh, Quý Soeur Đa-minh Phú Cường, Giáo khu An-tôn, Giáo khu Giu-se, Giáo khu Ki-tô Vua, Giáo khu Phao-lô và Cộng Đoàn.

Tải về tất cả hình gốc

8+