Chúa Nhật ngày 10 tháng 01 năm 2021 Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Giáo xứ chúng ta sẽ thay mặt Giáo Phận Chầu Thánh Thể.
Giờ chầu lượt được chia như sau:
08:15 – 09:00: Thiếu Nhi Và Giáo Lý Viên
09:00 – 10:00: Nhóm Gia Trưởng và Hiền Mẫu
10:00 – 11:00: Nhóm Cầu Nguyện
11:00 – 12:00: Các Chú Ứng Sinh
12:00 – 13:00: Quý Soeur Đa-minh Phú Cường
13:00 – 14:00: Giáo khu Antôn
14:00 – 15:00: Giáo khu Giuse
15:00 – 16:00: Giáo khu Kitô Vua
16:00 – 17:00: Giáo khu Phaolô
17:00 – 18:00: Chầu chung cộng đoàn
Xin Quý cộng đoàn thu xếp thời gian tham dự

8+