Giáo Xứ Thiên Thần mừng lễ kính Thánh Anphôngsô Rodriguez – Bổn mạng Nhóm giữ xe – vào lúc 18g ngày 30/10/2020. Tham dự thánh lễ có cộng đoàn giáo xứ và các thành viên trong nhóm giữ xe. Trong tinh thần yêu thương các anh trong nhóm giữ xe đã hy sinh thầm lặng để cộng đoàn có được thánh lễ sốt sắng. Nguyện xin thánh bổn mạng cầu bầu cho các anh và gia đình luôn được bình an trong Chúa.

7+