Đêm Thánh Nhạc với chủ đề Tâm Tình Hiến Dâng.
Cám ơn Lumière và các Ca Đoàn đã tổ chức và trình diễn buổi Thánh Nhạc vào lúc 19:30 ngày 31/10/2020 tại Giáo Xứ Thiên Thần.

7+