Giáo xứ Thiên Thần, Giáo Khu Giuse xin thông báo :

Ông Phêrô Nguyễn Chí Thông, sinh năm 1937, được Chúa thương gọi về lúc 01h20 ngày 17/10/2020

Chương trình Lễ Tang :

– Thứ Bảy ngày 17/10/2020 13h00 Nghi Thức Tẩm Liệm và Phát Tang

– Chúa Nhật ngày 18/10/2020 15h00 Thánh Lễ tại gia và Nghi Lễ Động Quan

Kính mời quý ông bà, anh chị cầu nguyện và phân ưu cùng tang quyến.

0