Giáo xứ Thiên Thần, Giáo Khu Kitô Vua xin thông báo :

Ông Giuse Hà Anh Khôi, sinh năm 1979, được Chúa thương gọi về lúc 22h15 ngày 24/09/2020

Chương trình Lễ Tang :

– Thứ Sáu ngày 25/09/2020 10h00 Nghi Thức Tẩm Liệm và Phát Tang

– Thứ Bảy ngày 26/09/2020 15h00 Thánh Lễ tại gia

– Thứ Hai ngày 28/09/2020

– 5h30 Nghi Thức Động Quan
– 6h00 Thánh Lễ An Táng tại Giáo Xứ Thiên Thần

Kính mời quý ông bà, anh chị cầu nguyện và phân ưu cùng tang quyến.

0