Giáo xứ Thiên Thần, Giáo Khu Giuse xin thông báo :

Cụ Bà Maria Lê Thị Phiên, sinh năm 1928, được Chúa thương gọi về lúc 15g30 ngày 28/08/2020

  • Thứ Sáu ngày 28/08/2020 19g30 Nghi Thức Nhập Quan và Phát Tang
  • Thứ Bảy ngày 29/08/2020 Thăm Viếng và Cầu Nguyện
  • Chúa Nhật ngày 30/08/2020 Thăm Viếng và Cầu Nguyện
  • Thứ Hai ngày 31/08/2020
    • 5g30 Nghi Thức Động Quan
    • 6g00 Thánh Lễ An Táng tại Giáo Xứ Thiên Thần

Kính mời quý ông bà, anh chị cầu nguyện và phân ưu cùng tang quyến.

 

0