Giáo xứ Thiên Thần, Giáo Khu Antôn xin thông báo :

Ông Phaolô Võ Công Nam, sinh năm 1953, Chủ Tịch HĐMV Giáo Xứ Thiên Thần, được Chúa thương gọi về lúc 17g15 ngày 04/08/2020

  • Thứ Ba ngày 04/08/2020 21g Nghi Thức Nhập Quan và Phát Tang
  • Thứ Tư ngày 05/08/2020 Thăm Viếng và Cầu Nguyện
  • Thứ Năm ngày 06/08/2020 Thăm Viếng và Cầu Nguyện
  • Thứ Sáu ngày 07/08/2020
    • 5g15 Nghi Thức Động Quan, Di Quan
    • 6g00 Thánh Lễ An Táng tại Giáo Xứ Thiên Thần

Kính mời quý ông bà, anh chị cầu nguyện và phân ưu cùng tang quyến.

 

0