Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h30 ngày 26/07/2020, Cha Sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:

  1. Cécilia Nguyễn Hà Lam Anh
  2. Maria Nguyễn Hà Lan Khuê
  3. Phaolô Lưu Đức Khánh
  4. Têrêsa Nguyễn Ngọc Khánh Chi

Giáo xứ chúc mừng các gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

7+