Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h ngày 28/06/2020, Cha Sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:

  1. Antôn Dimalanta Gia Huy
  2. JB Trần Như Thiện Phúc
  3. Giuse Vũ Trần Gia Minh
  4. Maria Lê Thùy An Nhiên
  5. Anna Lại Quỳnh Chi
  6. Anê Nguyễn Ngọc Minh Châu
  7. Têrêsa Trần Thiên Thanh
  8. Phaolô Nguyễn Hoàng Duy Mạnh
  9. Giuse – Martinô Trần Đức Duy

Giáo xứ chúc mừng các gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

7+