Giáo Xứ Thiên Thần
600 xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
   T5 22/08 Lễ Đức Maria Nữ Vương   T4 14/08 Lễ vọng Đức Mẹ Lên Trời   T5 15/08 Lễ Đức Mẹ Lên Trời. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân

Liên Lạc, Giờ Lễ

Địa chỉ - Giờ lễ - Bản đồ

Bản tin tháng 8

* * *

GX Thiên Thần trên Youtube

* * *

GX Thiên Thần trên Facebook

* * *

Thánh Lễ vừa qua

Thông Tin

Thông Báo

Kinh Nguyện, Suy Niệm

Tối nay đọc gì

Bài khác

29+