Giáo Xứ Thiên Thần
600 xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
   CN 08/12 Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Lễ trọng), Thánh Lễ Tạ Ơn của các tân Linh Mục 18g00   T5 12/12 Đêm Nhạc Thánh Ca Mùa Vọng 19g30   T5 12/12 Tĩnh Tâm Mùa Vọng của Giáo Xứ Thứ 5 12/12, Thứ 6 13/12, Thứ 7 14/12 18g

Liên Lạc, Giờ Lễ

Địa chỉ - Giờ lễ - Bản đồ

Bản Tin Số 41 - Tháng 11

* * *

GX Thiên Thần trên Youtube

* * *

GX Thiên Thần trên Facebook

* * *

Thánh Lễ vừa qua

Thông Tin

Thông Báo

Kinh Nguyện, Suy Niệm

Tối nay đọc gì

Bài khác

33+