Giáo Xứ Thiên Thần
600 xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

    Tháng 5 Tháng Hoa Kính Đức Mẹ   CN 26/05 Chúa Nhật VI Phục Sinh. Dâng hoa kính Đức Mẹ trước thánh lễ 18g00   T6 31/05 Thứ sáu. Đức Maria thăm viếng bà Elisabeth. Lễ kính

Liên Lạc, Giờ Lễ

Địa chỉ - Giờ lễ - Bản đồ

Bản Tin Tháng 5 2019

* * *

GX Thiên Thần trên Youtube

* * *

GX Thiên Thần trên Facebook

* * *

Thánh Lễ vừa qua

Thông Tin

Thông Báo

Kinh Nguyện, Suy Niệm

Tối nay đọc gì

Bài khác

19+